KIADÓ - Iroda Pécs Nagy Lajos király 13

ÁR, ALAPTERÜLET

1958 m2
0 Ft + ÁFA / hó

ÉRDEKLŐDNI

Torma Szilvia +36 30 282-64-93
Szokodi Szilvia +36 20 242-57-34         
Englóner Ákos +36 30 901-03-21

Szerződéssel kapcsolatban:

Dr. Réger Janka +36 30 299-36-43

LEÍRÁS

Á R V E R ÉS I   F E L H Í V Á S

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (PMJV Önkormányzata) online árverés útján kívánja bérbe adni irodaegységenként a 18871/6 hrsz.-ú 7629 Pécs, Nagy Lajos király útja 13. szám alatt található ingatlant.

A licit időpontja: 2021.március 2.

fszt-i nyugati iroda
Alapterület: 332 m2
Nettó bérleti díj/ m2: 1650 Ft + Áfa
Bérleti díj: 547.800 Ft +Áfa/hó
Licit időpontja: 8:00-10:00

fszt-i keleti iroda
Alapterület: 293 m2
Nettó bérleti díj/ m2: 1704 Ft + Áfa
Bérleti díj: 499.272 Ft +Áfa/hó
Licit időpontja: 10:00-12:00


1. emeleti iroda
Alapterület: 896 m2
Nettó bérleti díj/ m2: 1526 Ft + Áfa
Bérleti díj: 1.367.296 Ft +Áfa/hó
Licit időpontja: 12:00-14:00

2. emeleti iroda
Alapterület: 437 m2
Nettó bérleti díj/ m2: 1620 Ft + Áfa
Bérleti díj: 707.940 Ft +Áfa/hó
Licit időpontja: 14:00-16:00

Az irodaegységenként történő licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és irodahelyiségenként minimum két fő licitálása szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó éves bérleti díj 10%-ának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményébe szükséges a regisztráció során rögzített „név” és „irodaegység” megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az óvadék (kaució) összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll. Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2021.02.26.

Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).

Licitlépcső mértéke: 50.000 Ft + ÁFA

Megkötendő szerződés időtartama: határozott idejű szerződés, óvadék (kaució) mértéke: nettó éves bérleti díj összegének 15 %-a. Magánszemély nyertes esetén a szerződéskötéskor szükséges személyazonosító igazolvány bemutatása, gazdasági társaság nyertes esetén a képviseleti és aláírási jogosultságot a szerződéskötéskor aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.
Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársai adnak felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:

Torma Szilvia +36 30 282-64-93 torma.szilvia@pvh.hu
Szokodi Szilvia +36 20 242-57-34 szokodi.szilvia@pvh.hu
Englóner Ákos +36 30 901-03-21 engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa az alábbi elérhetőségen ad felvilágosítást:
Dr. Réger Janka +36 30 299-36-43 reger.janka@pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.ADATOK

Helyrajzi szám:
18871/6
Alapterület:
1958 m2
Szintek:
2
Fűtés:
gáz
Közművek:
víz,villany
Parkolás:
közterületen
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
 • Pécs Nagy Lajos király 13
1 2 3 4 5 6 7