KIADÓ - Üzlet iroda - Pécs Ferencesek utcája 31.

ÁR, ALAPTERÜLET

8 m2
22.500 Ft + ÁFA / hó

ÉRDEKLŐDNI

Englóner Ákos: 06 30 901 0321

LEÍRÁS

A PVH Zrt. bérlésre kínálja: Pécs Ferencesek u 31. szám alatt lévő 18657/A/4 hrsz-ú, 8 m² üzlet megnevezésű ingatlanát 22 500- Ft + ÁFA bérleti díjon.

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. liciteljárás útján kívánja bérbe adni a Pécs Ferencesek u 31. szám alatt lévő 8 m² üzlet megnevezésű ingatlanát 22.500,- Ft + ÁFA induló bérleti díjon. (A bérleti díj nem tartalmazz a rezsit és a közös költséget)

Részvételi feltételek: személyi igazolvány, vállalkozói igazolvány, társasági szerződés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Nem személyes részvétel esetén meghatalmazás, illetve aláírási címpéldány is szükséges. Liciteljáráson való részvétel feltétele, hogy a pályázónak a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-vel szemben semmilyen jogcímen esedékes vagy lejárt tartozása nem állhat fenn.


A liciteljárás és a szerződéskötés részleteiről érdeklődni lehet Dr. Réger Janka +36 30 299-3643 reger.janka@pvh.hu

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló 1 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges feltüntetni az ingatlan címét és a licit tényét. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére a kaució összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2022.03.30. 12:00

Licit időpontja: 2021.04.01. 10:00
Helye: 7626 Pécs, Búza tér 8/b

Licitlépcső mértéke: 5.000 Ft + ÁFA

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com.


Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:


A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


ADATOK

Alapterület:
8 m2
Szintek:
Földszinti
Parkolás:
Utcán, közterületen
  • Pécs, Ferencesek utca 31.
  • Pécs, Ferencesek utca 31.
1 2