TÍPUS:
RENDEZÉS: ár fel ár le alapterület fel alapterület le

Iroda

ELADÓ


Pécs
Rácvárosi út 28.
82 m2
13.500.000 Ft

Részletek »
ELADÓ - Pécs<br />Rácvárosi út 28.
ONLINE ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata online árverés útján kívánja értékesíteni a 1843/A/1 hrsz-ú


Pécs, Rácvárosi út 28. szám alatt lévő 82 m² iroda megnevezésű ingatlanát 13.500.000, - Ft + áfa induló vételáron.


A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre.


A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Marketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartásához előzetes regisztráció (név, e-mail cím) és minimum két fő licitálása szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelősségére használja.


Az árverésen történő részvétel feltételei:


A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-ának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingatlan helyrajziszámának megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az vételár összegébe kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll.


Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2022.05.27. (péntek)


Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére – legkésőbb az ajánlati biztosíték megfizetésének határidejéig - megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban).


Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003 telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.


Licit időpontja: 2022.05.31. (kedd) 10:00-12:00


Licitlépcső mértéke: 100.000 Ft + áfa


Kiíró az árverésre kerülő ingatlan adatait – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.com, pvh.hu.


Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:
- Englóner Ákos +36 30 901-03-21 engloner.akos@pvh.hu
Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa az alábbi elérhetőségen ad felvilágosítást:
- Dr. Réger Janka +36 30 214-58-95 patonai.eva@pvh.hu


A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Englóner Ákos: 06 30 901 0321
Térkép:
Mutasd térképen!
Helyrajzi szám:
1843/A/1
Alapterület:
82 m2
Parkolás:
Utcán közterületen